Levedekonferensen

har hållits i Ebeneserkapellet därstädes under stor tillslutning av åhörare.
Det blev en rikt givande andlig högtid. Pastor Otto Wilhelmsson från Burgsvik, som kallats till konferensen, predikade Guds ord med inspiration. Evangelisterna Nils Bogren, Burs, Ingrid Eriksson, Hemse, samt Olle B. Andersson och G.-A. Åkerberg, de två sistnämnda i beredskapstjänst, deltogo med vittnesbörd. Pastor J. Hedin från Åkerberga hade sänt återbud på grund av sjukdom. En sammansatt musikförening under Birger Nilssons ledning bidrog med upplyftande sång och musik. Dessutom deltog past. Wilhelmsson med solosång, och visade sig vara en god sångare som på ett gripande sätt sjöng in sitt budskap i hjärtana. Goda offerinsamlingar gjordes. Konferensen leddes av församlingens predikant Gösta Byrstam. Past. Otto Wilhelmsson deltager i Romakonferensen den 20-22 juli.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *