Landsbygden. Öja.

ÖJA.
Extra kommunalfullmäktigesammanträde hölls i onsdags under ordförandeskap av hem.-äg. Ivar Pettersson, Boxarve.
Fröken Greta Johansson, som öppnat kaférörelse vid Hamnvägen i Burgsvik, hade inkommit med en ansökan om tillstånd att få hålla kaféet öppet till klockan 22, vilket fullmäktige beviljade.
Kristidsnämndens ordf. O. K. Dahlberg hade, med anlednnig av fullmäktiges tidigare fattade beslut att kortutdelning skulle ske i skolorna istället för genom ombud inlämnat en skrivelse, vari han helt motsatte sig detta beslut. Fullmäktige beslöt nu att kortutdelningen skulle få förrättas i ordförandens bostad, vadan allmänheten vid annonserad utdelning av kort får hämta dem därstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *