Kungörelse

ang. upphandling av proviant för kronohhktet i Visby.
Anbud å leverans av proviant för tiden 1 oktober 1940-30 april 1941 för kronohäktet i Visby hava till tisdagen den 10 september 1940 infordrats genom i Tidning för leveranser till staten m. m. den 27 augusti 1940 införd kungörelse, till vilken hugade spekulanter hänvisas. Erforderliga upplysningar kunna även erhållas å nämnda fångvårdsanstalts expedition.
Stockholm den 23 augusti 1940.
FÅNGVÅRDSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Augusti 1940
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *