Hemvärnet.

Då den slutgiltiga organisationen av hemvärnet till stor del är beroende på vapentillgången och enligt gällande förordningar kontrakt ej kan tecknas med fler hemvärnsmän än det finnes disponibla gevär, måste genom hemvärnsområdesbefälhavarnas initiativ och samarbete med skytteföreningarna ytterligare ansträngningar göras för att snarast få fram en slutgiltig uppgift på antalet till förfogande befintliga gevär. Som redan förut meddelats har staten ställt ett stort antal gevär till förfogande och komma gevären omedelbart att fördelas på de olika områdena så snart tillgången helt kan överblickas. Någon risk för att anmälda hemvärnsmän, som äro skjututbildade, ej skulle komma att antagas, torde därför ej föreligga. Övriga kunna antagas som reservhemvärnsmän och i den mån, som de förvärva tillfredsställande skjutskicklighet, överföras till hemvärnsmän.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *