Hemse

Lantmannaskolan.
Hushållningssällskapet föreslår hos lantbruksstyrelsen att lantmannaskolans i Hemse styrelse skall bestå av fem ledamöter oeh väljas för en tid av fem år på så sätt, att tre väljas av landstinget och två av hushållningssällskapet.
Nuvarande styrelse består av sex ledamöter, varav landstinget väljer fyra och hushållningssällskapet två. (TT Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *