Hästen dog av skrämsel.

Kriget kräver sina offer även i vår än så länge ganska fredliga vrå av världen. Vilket faktum bevisas bl. a. av nedanstående händelse som utspelades förra tisdagen i en av Gotlands kustsocknar — vilken kan ju göra detsamma i detta sammanhang.
En lantbrukare var nämnda dag med häst och vagn på väg till en åker, som ligger nere vid stranden. Plötsligt dundrade fem flygplan fram längs strandkanten, hästen blev synnerligen orolig men lät i alla fall lugna sig och spändes så småningom för plogen, varefter dagens arbete började. Emellertid höll man i närheten av åkern även på med en del byggnadsarbeten, varvid det givetvis slamrades ganska kraftigt med armeringsjärn o. d., och detta buller som påbröd på sensationen från luften blev för mycket för hästen. Han drabbades av hjärtslag och sjönk döder ned.
Hästen var i tjugoåldern och kunde följaktligen just inte räknas till ungdomen, men den var en god dragare och kan säkert taxeras till 400 å 500 kronors värde, varför ägaren gör en kännbar förlust, som dock till en ringa del täckes av en mindre försäkring i socknens lokala försäkringsförening. Ägaren förklarar vid ett samtal med Gotlands Allehanda, att hästen altid varit ganska nervös till sin läggning och i synnerhet fruktat flygmaskiner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *