Från Fröjels till Klinte socken.

Kammarkollegiet föreslår k. m:t förordna om överflyttning från 1 jan. 1942 av jordregisterfastigheten Mulda 110 samt såsom samfällda ägor till hemmanet Mulda redovisade områden jämte till dessa gränsande vatten och grund från Fröjels till Klinte socken. Områdena utgöras av tomter, belägna i Klintehamns samhälles mitt. Alltsedan tillkomsten ha de varit taxerade i Klinte kommun, men blevo vid 1938 års fastighetstaxering överförda till Fröjels socken, varjämte denna kommun sökte få de på områdena bosatta mantalsskrivna inom kommunen. Genom åtgärderna inträdde en hel del komplicerade förhållanden, vilka skulle än ytterligare kompliceras om, såsom flera gånger ifrågasatts, Klinte samhälle beviljas municipalsamhälles- eller köpingsrättigheter. En rättelse har därför påkallats, och för att komma till ett snabbt avgörande har Klinte kommun erbjudit sig betala Fröjel 1,000 kr. i engångsersättning för minskade skatteinkomster från områdena. Kollegiet föreslår också detta som villkor för ändringens genomförande. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Augusti 1940
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *