Folkpartiets Gotlandsförbund

har i dag hållit årsmöte i IOGT:s lokal vid Södra Murgatan. Förhandlingarna leddes av landstingsman Johan Ahlsten, Alva.
Till ordförande i förbundet återvaldes hr Ahlsten och till vice ordförande folkskollärare Gust. Enekvist, Visby.
Härefter utsågos ledamöter i valkretsstyrelserna. Till ledamöter i norra häradets kretsstyrelse utsågos sålunda hrr E. Svensson, Roma, A. Andersson, Hangvar, och Edv. Svensson, Gothem. Suppleanter blevo fru Mandis Lindahl, Roma, och Joh:s Dahlström, Follingbo. Södra häradets valkretsstyrelse: hrr Aug. Jacobsson, Havdhem, Rud. Palmkvist, Hogrän, och fröken Anna Lundgren, Stenkumla. Suppleanter: hrr Ivar Pettersson, När, och Gösta Johansson, Klintehamn. Visby valkretsstyrelse: hrr Johannes Pettersson, G. Björstam och S. Tingström med hr Hans Pettersson och fru Gerda Olsson som suppleanter.
Ledamöter i arbetsutskottet blevo hrr Johan Ahlsten, Gust. Enekvist, Aug. Jacobsson och Johannes Pettersson samt fröken Anna Lundgren med hrr Martin Hellgren, Hogrän, G. Björstam, Visby, och Ivar Pettersson, När, som ersättare. Till revisorer utsågos hrr Gust. Arvidsson och John Björkqvist med hr O. Lövin som suppleant. Ledamot i Folkpartiets förtroenderåd blev hr Joh. Ahlsten, supplerad av hr G. Enekvist. Till representant i FPU :s distriktsstyrelse valdes hr S. Sandelin, Guldrupe, med hr E. Gomgir, Väte, som suppleant.
Därmed voro själva årsmötesförhandlingarna genomgångna och mötet övergick till att ventilera årets valsituation och i samband därmed stående frågor.
Efter diskussionen fick arbetsutskottet i uppdrag att ordna med valet och underhandla med andra partier beträffande event. valsamverkan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Juli 1940
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *