Flygdag i Visby den 21 juli.

Anordnas av Gotlands Vapen efter intressant program.
Med benägen medverkan från de militära myndigheternas sida kommer nu på söndag att kl. 13,0014,00 äga rum en rundflygning av Gotland med ett större antal flygplan av olika typer. Flygningen, som även avser rent militär övning, sker över Rute—Slite—Roma—Ljugarn—Burgsvik—Klintehamn— Visby—Tingstäde—Lärbro—Fårösund. På grund av olika skäl — icke minst sparsamhet med bensin — är det omöjligt att nu anordna uppvisning över hela Gotland. Främst över de angivna orterna komma vissa stridsflygningsmoment att äga rum. På marken kommer luftvärnsmateriel att demonstreras, vilket med särskild hänsyn till den nya hemvärnsorganisationen bör bliva av allmänt intresse.
Närmare detaljer med klockslag och platser för uppvisningarna komma de närmaste dagarna dels att införas i tidningen, dels att anslås inom de olika samhällena. Så mycket kan redan nu meddelas att i Visby på Norra idrottsplatsen flygdagen kommer att få en särskilt festlig inramning.
I anslutning till flygdagen gives nu ett tillfälle för ortsombuden och andra intresserade av Gotlands Vapens vackra tanke — en Gotlands egen gåva till öns luftförsvar — att få alla gotländska män och kvinnors namn på listorna. Bidragen må sedan vara större eller mindre — även de minsta mottagas tacksamt — men alla måste vara med vid slutspurten.
Alla som arbeta för Gotlands Vapen göra detta utan någon som helst ersättning, varför alla belopp — med obetydliga reklamkostnader — helt komma att användas för inköp av luftvärnsmateriel — främst för hemvärnet.
Förutom de många ombuden, hava bl. a. ett stort antal landstormskvinnor, handlande och scouter ställt sig till förfogande.
Alltså reservera söndagen den 21 juli från kl. 1 till omkring kl. 3 för den gotländska flyg- och luftvärnsdagen!
Stöd Gotlands Vapen!

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *