Fisksalteri i Västergarn?

Västergarns fiskeriförening anhåller hos lantbruksstyrelsen om ett åttaårigt lån på 2,000 kr. ur fonden för beredning och avsättning av fisk. Föreningen ämnar för 3,000 kr. uppföra en salteri- och beredningslokal vid hamnen i Västergarn för insaltning av strömming och fileskärning av torsk. Av Gotlands fiskeriförbund har föreningen fått 500 kr. och kan själv anskaffa återstående 500 kronor.
Hushållningssällskapets fiskeriinstruktör tillstyrker på det livligaste bifall till föreningens ansökan. På grund av den minskade tillgången på bensin och därmed följande inskränkningar av möjligheterna att transportera fisk kommer anläggningen med centralt läge vid stora landsvägen att få stor betydelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1940
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *