En frågodagsförrättning

hölls i söndags i Barlingbo kyrka. Efter gudstjänst, hållen kl. 11 av pastor Enwall, vidtog frågedagsförrättningen. De närvarand e församlingsborna från Barlingbo och Endre pastorat förklarade sig därvid vara nöjda med det uppgjorda förslaget. Som bekant upptar detta pastor Enwall, Barlingbo, som första namn och pastor Nilsson, Morjärv, som andra. Valet äger nu rum den 4 augusti kl. 12,30 i samma kyrka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *