Den kyrkliga informationskursen börjar.

I afton kl. 20 hålles gudstjänst i domkyrkan med tal av biskop Ysander och pastor S. Palm. Därmed inledes den av Svenska kyrkans diakonistyrelse och Svenska kyrkans missionsstyrelse anordnade kursen för kyrklig information och kristen gemenskap. Ledare för kursen är pastor Palm i diakonistyrelsen.
Kursen fortsätter sedan, som förut nämnts, veckan ut och avslutas nästa söndag. Varje dag börja förhandlingarna kl. 10 i Swertingska kapellet i domkyrkan, varje dag inledes med bibelstudium: Kristen gemenskap av pastor Palm. För programmet ha vi tidigare redogjort i denna tidning. Varje dag avslutas med gudstjänst i domkyrkan kl. 20 med predikan av olika talare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *