Dammbyggnaden i Roma kanal.

Lantbruksstyrelsen har anmodat fiskeriintendenten E. Dahr att ur fiskets intresse yttra sig till Söderbygdens vattendomstol över Svenska sockerfabriksaktiebolagets i egenskap av ägare av råsockerfabriken i Roma ansökan om tillstånd att över den s. k. Roma kanal omedelbart nedströms fabrikens pumpintag uppföra en dammbyggnad. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *