Stormens härjningar i Lickershamn.

Vinddrivna lyftkranar och brokar.

Efter den stormiga söndagen och natten till måndagen i förra veckan inrapporterades från flera håll ovädrets härjningar. Många fiskare blevo av med sina fiskredskap och en och annan båt slet förtöjningarna. och slogs sönder.
På Gotlands västkust synes den orkanartade stormen farit värst fram i Lickershamnsviken, där en del av det pågående brobygget spolierades. Vid en av våra medarbetares besök i Liekershamn talade arbetarna om att den utlagda rälsen på betongbryggan bragts i oordning och att såväl den stora lyftkranen som två väldiga brokar sammanfogade av timmerstockar drivits från sina respektive ankarplatser och drivit upp mot land, där de grundstött. Den åverkan, som åstadkommits av stormen och den höga sjön, förorsakar rätt omfattande extra arbeten.
Fiskehamnen i Lickershamn började byggas förra året, men när den nu kan bli färdig, kan man förstås ej så noga förutsäga. När stormen ligger på i LickerShamn, blir viken likt en skummande kittel och vågorna bryta lätt över den tämligen låga vågbrytaren. Efter vad en del ortsbor yttrade, lär det knappast gå att uppnå en skyddad hamn på platsen i fråga utan vidlyftiga arbeten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *