Provpredikan i Rute och Bunge.

Provpredikningar för lediga kyrkoherdetjänsten i Rute pastorat hållas första söndagen efter Trettondagen i Rute (sammanlyst med Fleringe) och Bunge av kyrkoadjunkten Hilding Jacobson, Hörsne. andra söndagen efter Trettondagen av vice pastor Ivan Lilja, Stenkumla, och tredje söndagen efter Trettondagen av kontrakteproaten A. Hedvall, Strängnäs stift. Samtliga provpredikningar i Rute äga rum kl. 10 och i Bunge kl. 12 de nämnda dagarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *