Landsbygden. Vall.

VALL, 27 jan.
I. O. G. T.-logen Snöklockan höll i söndags sitt sista ordinarie möte under godtemplaråret 1937. Vid mötet, som var talrikt besökt, valdes tjänstemän för nästa halvårsperiod: L. T. Martin Hellgren, V. L. T. Karl-Evert Pettersson, L. S. Margit Jakobsson, L. U. Henning Lundström, L. Sk. Ivar Hallgren, L. R Emy L. O. Eric Vetterlund, L. M. Signe Olsson, vakt Ernst Olofsson.
Till propagandagrupp valdes Ellen Lundström, Hilbert Johansson, Erik Vetterlund, Karl-Emil Magnusson och Helge Pettersson.
Efter kaffeus bjöds på ett gediget program bullrade av upplåsning, sång och musik samt ett anförande av J. A. Hallgren, behandlande ”Vall vid sekelskiftet”. Som ett uttryck för taelriornhet för gjorda insatser inom logen och Orden, beslöts på förslag av L. T., enhålligt att till hedersmedlemmar J. A. Hallgren och K. V. Palmqvist, vilka tillsammans med numera avlidne Ferd. Hansson utförde förarbetet vid logens bildande och nedan alltjämt varit aktiva.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *