Landsbygden. Lye.

LYE, 12 jan.
Skogsavverkningen här tycks i år bedrivas i mindre omfattning än under de föregående åren, då den avverkade skogen försågats vid tvenne sågverk, som varit igång under större delen av vintrarna, tydligen mycket beroende på att flera större ladugårdar uppförts under de sistförflutna åren. På grund av tövädret under de senaste dagarna börjar det bli besvärligt med skogsarbetet nu. Det är redan mycket vatten i skogarna, ty jorden var ju ofrusen, när snön kom.
Det är fara värt med sädesbrodden att den tar skada nu, det var nog bäst, att snön gick bort fullständigt från åkrarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *