Landsbygden. Eke.

EKE.
Jordfästning. Den av blixten dödade fru Ida Lindström, Petsarve i Eke, jordfästes på lördagen å Eke kyrkogård. Då stoftet förut bisatts å kyrkogården samlades man först till en kort andaktsstund i kyrkan, varvid utn. kyrkoherde H. A. Isberg höll en betraktelse över ordet ”Jag lyfter mina ögon upp mot bergen, varifrån min hjälp skall komma” (Ps. 121: 1). Den korta akten inne i kyrkan omramades med psalmsång. Den ritualenliga jordfästningen skedde så vid graven. Tal och blommor vittnade om medkänsla och sympati med den så tragiskt prövade familjen. I mannaminne har ingen omkommit genom åskslag i socknen.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *