Kassör Fredrik Runander död.

I en ålder av 51 år avled i sitt hem i morse kassören vid järnvägsbyrån härstädes Fredrik Runander. Han har en längre tid lidit av en hjärtåkomma och under ett par månaders tid varit tjänstledig på grund av sjukdom. Han återkom för en månad sedan från Nybro badanstalt där han undergått en hälsokur. Alltsedan återkomsten har han emellertid varit sängliggande och i dag ändade som nämnts sjukdomen med döden.
Fredrik Runander var född den 1 juli 1887. Han kom i Gotlands järnvägs tjänst 1902, då han inträdde som elev vid stationen i Visby. År 1904 blev han kontorsbiträde i Hem-se och förflyttades 1911 till Visby där han blev kassör vid järnvägsbyrån 1917.
Den bortgångne efterlämnar minnet av en duglig och samvetsgrann person, som förskaffat sig stora sympatier hos såväl befäl och kamrater som underlydande. Han ägnade sig uteslutande åt sin tjänst, men som intresserad amatörbotanist ägnade han sig på lediga stunder bl. a. åt trädgårdsskötsel och botaniska studier, genom vilka han förskaffat sig en betydande växtkännedom. Han sörjes närmast av maka i andra giftet, född Olsson, samt två söner i skolåldern.
— Efter mångårig sjukdom avled i dag änkefru Hanna Krokstedt, Ronehamn, i en ålder av 82 år. Hon var född i När och dotter till handlanden Johan Magnus Munthe därstädes. År 1882 ingick hon äktenskap med handlanden Emil Krokstedt i När, och 1918 flyttade hon med sin make till Ronehamn, där hon sedan dess varit bosatt — efter mannens död för ett par år sedan hos en dotter.
Som närmast sörjande vid bären stå barn, barnbarn, barnbarnsbarn samt syskon.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *