Idrott och sport.

Det skulle vara intressant att veta hur vädret blir i morgon. På lördagsförmiddagen stod barometern oroväckande lågt, 726 mm., vilket icke precis ger anledning till alltför stora förhoppningar om solskin och klar luft, men vi få väl hoppas att det är av övergående natur.
Att isen må ligga blank och fin på vikar och vätar önska först och främst våra bandyspelare, ty i morgon spelas det på tre fronter, nämligen i Slite, där Gute och Slite mötas, i Hablingbo, som gästas av AIK, samt på Svejde, där VIF öch KIK skola göra upp sitt mellanhavande.
För söndagsvandrarnas del vore det ju tacknämligt med en nypa sol över skogsstigarna, men även om den skulle lysa med sin frånvaro torde väl ingen bli avskräckt.
Så är det som vanligt handboll ute på handbollsstadion på slätten, där uppgörelse mellan VIF och I. 18 i semifinalen torde komma att bjuda på sensationer av spänning. I. 18 har ju två gånger å rad vunnit över Gute, och frågan är, om även VIF skall ”åka med”. Det blir i varje fall synnerligen intressant att se vilketdera av laget det blir som får möta AIK i finalen.
Juniorernas mästerskapstävlan i tyngdlyftning bör locka alla för kraftsport intresserade ut till A. 7:s gymnastiksal Det är många anmälda, bl. a. från landsbygden, och man är mycket nyfiken på vad de skola prestera.Och i kväll är det boxningsuppvisning i Västkinde bygdegård kl. 8. Det är vår nya förening, B. K. Ringen, som är arrangör, och de sportintresserade på orten veta alltså var de skola samlas. B. K. Ringen behöver ett ekonomiskt handtag för sin fortsatta verksamhet.

J. M. i tyngdlyftning.
Äger rum om söndag.

Till deltagande i J. M. i tyngdlyftning om söndag ha inkommit 13 anmälningar. Av anmälningslistan framgår att Tingstäde kommer med de flesta. En angenäm överraskning levererar Träkumla AIK med sina 3 deltagare, och även Väte är representerat, vilket visar att intresset för tyngdlyftningssporten utbreder sig. Nedgången på antalet juniorer från Visby får ej ses som ett tecken på tillbakagång, utan detta beror på att det stora antalet lyftare i Visby äro seniorer och därför ej kunna ställa upp i J. M.
Tävlingen börjar kl. 2 e. m, å A. 7:s gymnastiksal. Vägning sker en halvtimme före, och det är att hoppas att allmänheten genom talrikt besök gör tävlingarna till en upplevelse för de unga deltagarna.
Anmälningslistan ser ut som följer:
Fjäder: V. Malmkvist, TTK, E. Pettersson, Träkumla AIK; Lättvikt: S. Söderström, TTK, K. Malmkvist, d:o, G. A. Björnlund, Väte; Mellanvikt: H. A. Tofften, TTK, A. Liljegren, d:o, G. Nilsson, Träkumla AIK, N. Akerbäck, d:o, G. A. Blomgren, Visby AIK; Lätt tungvikt: K. G. Pettersson, TTK; O. Persson, AIK; Tungvikt: S. Nordberg, VIF.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *