Gotska Sandöns fyrplats får gott vatten.

Vattnet i brunnen vid Gotska Sandöns fyrplats har, som tidigare meddelats, blivit obrukbart. Genom lotsstyrelsens försorg ha åtgärder vidtagits för förbättring av vattenhållandena. En stockholmsfirma har avlämnat ett anbud på en vattenreningsanläggning, vilket förordas till antagande. Firman erbjuder sig att leverera materialet titll anläggningen m. m. för sammanlagt 885 kr. Kostnaden för hela anläggningen torde belöpa sig på omkring 2,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *