Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas å Föreningens kontor i Visby fredagen den 18 innevarande mars kl. 2 e. m. försäljes egendomar 1/8 mtl. Kvie i Hangvar (Reg. n:r 113, 122, 123), innehållande 54,088 hektar dels åker, dels övrig mark. Köpare skall vara beredd att vid klubbslaget kontant erlägga minst 1,000 kronor av köpeskillingen. Prövningsrätt å avgivet beslut förbehålles.
Visby den 9 mars 1938.
GOTLANDS HYPOTEKSFÖRENING
Arthur von Corswant.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *