Fartygsolyckan vid Gotska Sandön.

De skeppsbrutna hade sökt rädda sig på en flotte.
Fyrpersonalen på Gotska Sandön hittar alltjämt längs öns kust vrakdelar efter det fartyg, som tydligen förlist därute i dessa farvatten.
Under tisdagen fann man sålunda utom delar av fartygstillbehör, bordläggning och oljedränkt maskindurk även en 11 ½ meter lång mast som brutits av ovanför nagelbänken. Masten, som såg ut att vara så gott som ny, var blankskrapad och allt löst var bortslitet från densamma.
Vidare fann man på stranden 200 m. från detta fynd rester av en flotte, på vilken de nödställda med all sannolikhet sökt sin tillflykt. På flotten fanns också ett söndrigt säcksegel, halvannan meter i fyrkant, som varit uppspikat på stöttor. På en planka, som var kommen från flotten, var skrivet något med blyerts. Skriften var emellertid utnött och kunde icke uttydas.
Det förefaller alltså som om de skeppsbrutna blivit av med skeppsbåten, så att deras enda räddning varit att snickra ihop en flotte för att söka rädda sig på denna. Även ytterligare en frälsarkrans har påträffats, dock utan något fartygsnamn. Förut har som bekant en liknande samt två livbälten anträffats. Något av värde har fyrpersonalen däremot ej anträffat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *