Skogsbrand i Lojsta.

Ett litet skogsområde i kanten av Lojsta hed i norra delen av Lojstabebyggelsen har under den gångna natten och morgonen härjats av eld. Branden upptäcktes i morse av hr Vilhelm Lautin, Bjers, som genast alarmerade folk, och vid 10-tiden i förmiddags var elden begränsad. Den hade då. gått fram över omkr. ett, tunnland skogsmark men icke angripit träden utan hållit sig till e. k. finne, småbuskar, gräs o. v., vadan man icke kan tala om några större skador. Emellertid hade elden fått rotfäste i tjärvedsstubbar o. dyl., där det ännu brinner, varför bevakning måste anordnas.
Det eldhärjade området tillhör hr Helge Pettersson, Kvie. Orsaken till eldens uppkomst torde sökas däri, att man kvällen före bränt en del grenar och bråte i odlingen bredvid och att sedan elden efter släckningen legat och pyrt och på nytt flammat upp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *