Skiljeman i tvist.

Till tredje skiljeman i tvisten mellan arbetaren P. V. Nilsson i Vickleby m. fl. och lantbrukaren A. Danielsson, förr i Vickleby, nu vid Tjängdarve i Träkumla, om betalning för utfört arbete har regeringen förordnat borgmästare G. E. Gamstorp, Lund. Styrelsen för Skånes betodlareförening har till skiljeman utsett sekreterare B. Lanke i Malmö och svenska lantarbetareförbundet ombudsman A. 0. Ståhl i Källesjö, Ystad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *