Röda Korstest i Ljugarn.

LJUGARN, 12 dec.
En trevlig och stämningsfull fest hade i går afton anordnats i Ljugarns Turistpaviljong av Etelhem-Ljugarns Röda Kors-krets.
Festen öppnades av konstnären David Ahlqvist som med ett kort anförande hälsade de närvarande välkomna, varefter gemensamt sjöngs ”Du gamla, du fria”.
Härefter sjöng folkskoll. Palmer Stenhamnars Sverige och Alskogs S. L. U.- avdelnings sångkör ett par sånger.
Folkskollärare Th. Erlandsson, Bunge, höll därpå ett synnerligen intresseväckande föredrag över ämnet ”Gotlands försvar genom tiderna”, vari han sakkunnigt och fängslande redogjorde för olika försvarsanstalter med vilka gutarna sedan järnåldern fram till våra dagar försökt att skydda Fig mot fienden. Tal. berörde härvid bl. a. fornborgarna från folkvandringstid och tidigare och skildrade särskilt ingående Bulverket 1 Tingstäde som visserligen ej kunnat dateras men troligen tillhörde järnålderns slut eller början av medeltid. Som bekant har befästningen ifråga blivit avbränd och tal. berättade i anslutning härtill om en märklig ”årdsid” som han tillfälligtvis hört användas i Hangvar. När man bränner ”fag” där brukar man säga: ”Del råikar läik mikä stim när träskä brant”. Att detta uttryck härleder sig från Tingstädefästningens förstörande ansåg talaren troligt.
Vidare beskrevs de gamla vårdkasarna av vilka en ännu finna kvar på Fårö samt sjörövarborgarna, speciellt den 3 mil S. om Visby belägna s. k. ”Landskrona”.
Gotlands första stad låg i Västergarn, berättade han vidare. Här ligga ännu lämningar efter en forntida befästning, ett torn och en bågformig mur eller vall. Kruttornet i Visby var en liknande anläggning, vallen har nu försvunnit men det mäktiga tornet står ju som bekant kvar.
Sedan tal. gjort en kort översikt över Visby stadsmurs utveckling, den var i början betydligt oansenligare än nu och stod färdig omkring 1280, berörde han senare tiders fästen, Visborgs slott, Karl X:s anläggning Karlsvärd och slutligen våra dagars skyddsanläggningar.
Talaren avtackades med kraftiga applåder.
Härefter följde sång av hr Palmer, ackompanjerad på piano av hr Ahlqvist, och sedan bidrog sångkören med ett par sångnummer. Den lilla men goda körens prestationer förtjänar att lovordas för sin goda samsjungning och smittande sångarglädje.
Nu vidtog kaffedrickning, varunder hrr Ahlqvist och R. Kainulainen underhöllo med vacker musik på fiol och piano, kören sjöng och så följde försäljning av handarbeten, utförda av Ljugarns och Alskogs syföreningar. Hr Axel Bergqvist skötte klubban med sedvanlig rutin och auktionen inbragte ett gott tillskott till kretsens kassa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *