Lovande fyndigheter på File haidar.

Ett uttalande av överdirektör Gavelin.
Jag kommer inom en icke alltför avlägsen framtid att yrka på anslag till en grundlig undersökning av förekomsten av bergolja, gas- och bergsalt i sydvästra Skåne, säger överdirektör Gavelin i Sveriges Geologiska undersökning vid ett samtal med Svenska Dagbladet i anledning av Skånska Cements planer på att söka bearbeta gas- och oljefyndigheter på Gotland.
Man får även i vårt land räkna med vissa gastillgångar, påpekar överdirektör Gaveln, men man får dock räkna med, att om tidigare gasmängder. lagrats, de efter hand hunnit sippra bort. Man måste medge, att fyndmöjligheterna i våra kambrosilurlager äro vid det av Skånska cement utpekade området mera lovande än på andra håll. Sveriges Geologiska undersökning har dock sin uppmärksamhet riktad på fyndmöjligheter i en annan del av landet, nämligen sydvästra Skåne, där man väntar få olja, gas och salt i ekonomiskt utvinnbara mängder på stora djup.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *