Landsbygden. Vall.

VALL, 13 dec.
Luciafest var anordnad av logen Snöklockan i ordenshuset härstädes i lördagskväll. Festligheten inleddes med sång, varefter hr Martin Hellgren, Vallbys, höll hälsningsanförandets i vilket han redogjorde något för Lucia-dagens tillkomst och dess firande. Det är första gången, sade tal., som logen här anordnar en offentlig ”Luciafest”. Sedan läste hr Josef Malmström en prolog av Mauritz Enandet. Nu följde ett föredrag av folkskollärare Gustav Riggert över Luciadagen och dess uppkomst. Tal. föredrog nu Lucia-legenden så som den är bevarad i foktron från Ludas barndom till hennes r tragiska martyrdöd. Föredragshållaren [redogjorde sedan på ett förtjänstfullt sätt för de seder och bruk, som än förekomma 1 vårt land vid Luciafirandet. Det intressanta föredraget avtackades med livliga applåder. Nu följde allsång, varefter logens amatörer utförde en vacker och lyckad ”Luciapjäs”. Som luciabrud fungerade fr. Margit Jakobsson, Mickels, åtföljd av sex vitklädda ljusbärande tär- nor. Efter ett litet förspel ”Vår moderna ungdom”, inträdde på scenen under det att man spelade Sverige av Stenhammar, Luciabruden och hennes tärnor. Här utförde de deklamation och sång och gåvo det hela en högtidlig prägel på kvällens luciafest. När sedan ridån gick dånade applåderna i salen. Kaffe med småbröd och lussekatter bjöds sedan av Luciabruden och hennes tärnor. Musiktrion bidrog med några trevliga musikstycken och sedan sångarna utfört några sångstycken, uppläste hr Malmström två juldikter. Åter följde några sångstycken samt som avslutning unisont ”Ej med stora later” och den vackra Luciafesten i är ett vackert minne blott.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *