Landsbygden. Träkumla.

TRÄKUMLA, 30 nov.
Adventsvesper hade på lördagen anordnats i Träkumla kyrka. Altartjänst förrättades av vice pastor I. Lilja, som var liturg. I antifonierna och hymnerna medverkade förtjänstfullt en kör under folkskollärare Åkerbäcks ledning varjämte även solosång utfördes. En adventsbetraktelse hölls av stiftsadjunkt Colstrup, som särskilt framhöll bättringens nödvändighet på det nya kyrkoåret.
Efter gudstjänsten var kyrkfolket av Träkumla kyrkliga syförening inbjudet till samkväm i skolans gymnastiksal. Sedan pastor loci hälsat de närvarande välkomna serverades kaffe. Under kvällen förekom bl. a. sång och ett intressant anförande av stiftsadjunkt Colstrup.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *