Landsbygden. Linde.

LINDE, 6 dec.
Socknens äldsta invånare änkan Kristina Löfgrens stoft vigdes igår eftermiddag till griftero å härvarande kyrkogård. Mor Löfgren var under sin krafts dagar en dugande och arbetsam arbetarehustru som gjort många dagsverken hos traktens lantbrukare. Dagpenningen var ej så stor den tiden och det blev ej mycket att spara till gamla dagar, varför hon genom fattigvårdens försorg under de senare åren varit intagen å ålderdomshemmet i Hemse där hon nu i sitt 97:e levnadsår fick sluta sin långa levnad. Jordfästningen förrättades omedelbart efter gudstjänstens slut av kyrkoherde 0. Havren i kyrkan, där en del gamla vänner och ålderdomshemmets personal mött upp för att följa den avlidna till hennes sista vilorum. Sedan kyrkoherden vid graven lyst frid över stoftet samlades deltagarne i kommunalrummet där fattigvårdsstyrelsens kvinnliga ledamöter dukat ett välförsett kaffebord.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *