Landsbygden. Linde.

LINDE, 31 maj.
”Morsdagsfest” hade igår kväll av friförsamlingens syförening anordnats i missionshuset. Festen, som hölls till förmån för missionsstationen Madouma i Kongo, inleddes av fru Rut Isenberg, Koparve, med bibelläsning och bön samt en välkomsthälsning i bunden form. I fortsättningen följde poem av fröken Rut Ekström och en kort predikan av evangelist E. Magnusson, omväxlande med sång och musik av sångare i junior- och ungdomsföreningen. Härefter samlades man omkring det av ungdomarna dukade kaffebordet. Efter kafferasten läste fru Ester Nilsson en berättelse, varefter trenne söndagsskolflickor sjöngo en sång. Efter ett kortare anförande av hr Kr. Niklasson och sång av sångarna, avslöts den trevliga festen av församlingens ord-för., E. Dahlby. Insamlingen till ovannämda, missionsstation, som underhålles av Svenska Missionsförbundets kvinnor, uppgick till 82 kronor. Festen var talrikt besökt.
Betgallringen har nu påbörjats men å många betfält äro plantorna ojämt uppkomna till följd av den torra väderleken. Det synes bli gott om ”mistor” i betraderna om det ej blir regn snart.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *