Landsbygden. Linde.

LINDE, 5 april.
Linde Blåbandsförening höll siatlidne torsdagskväll sitt årsmöte i missionshuset. Mötet inleddes av föreningens ordf. Hugo Pettersson, Amlings, med bibelläsning och bön. Härefter föredrogos årsberättelsen och räkenskaperna och ansvarsfrihet beviljades styrelsen i enlighet med revisorernas tillstyrkan. Kassan har under året omslutit 343 kr. Till ledamöter ay styrelsen omvaldes Kristian Pettersson, Hägvalls, Georg Ekström och Nils Ekström, Kelder, med Harald Olsson, Ava, och Herbert Johansson, Hägvells, som tupp. Revisorer blevo Kr. Niklasson och Otto Hammarlund, Odvalls. Årsavgiften bestämdes i likhet med föregående år till 1 kr. Till föreningens studiebibliotek anslogs 15 kr. och till Sv. Blähandsförbunds offervecka 10 kr. 1 biblioteksstyrelsen omvaldes Joh. Niklasson, Odvalls, Erik Pettersson, Amlings, Kristian Pettersson och Nils Ekström. Till ombud vid Gotl. Blåbandsförbunds konferenser valdes Joh. Niklasson, Harald Olsson och Vera Pettersson. Beslöts att även i år emottaga Bäbandsförbundets sommarting. Under en paus i förhandlingarna intogs gemensamt kaffe. Det fåtaligt besökta mötet avslöts med bön och sång.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *