Landsbygden. Anga.

Anga 9 juni.
Anga fruktodlaref örenloge medlemmar hade den 6 juni gemensam utflykt. med buss. Ett 20-tal personer deltogo. Avfärden skedde kl. 8 på morgonen. Första mål var nämdeman David Lund, Fride, Lojsta, där en av Gotlands största trädgårdar är belägen. Under resan dit gjordes ett par uppehåll vid Alskogs och Etelhems kyrkor vilka besågos. Framkomna till Lojsta blev man hjärtligt mottagen. Här besågs den stora välvårdade trädgården, som har en areal av 15 tunnland med olika trädsorter. Här finnes även lagerrummen där frukten förvarades. Kvarvarande lager av äpplen delades frikostigt ut till resenärerna, vilka samtliga inbjödos till ett rikt dukat kaffebord. Ett tack till herrskapet Lund för den stora gästvänligheten.
Efter uppbrott ställdes färden till Hemse kyrka, där högmässa förrättades av biskop Ysander.
Efter 4 timmars uppehåll ställdes färden på västra sidan till Klinte, där hamnen och dess omgivningar besågos, samt vidare till Klintebys gård, först den stora nyuppförda ladugården, trädgården samt den bredvidliggande parken med alla de olika trädslagen. Vidare fortsattes färden med kortare uppehåll. Hemkomsten skedde vid 10-tiden.
Ange, lokalförening hade den 5 dennes sitt årssammanträde i folkskolan under ordförandeskap av lantbrukaren J. Pettersson, Boters, som hälsade de närvarande. Föregående års räkenskaper föredrogos och godkändes. Av räkenskaperna framgick, att omsättningen under föregående år varit i stark ökning och att föreningen alltigenom fått en ännu tryggare ställning. Förslag framkom om hyresersättning till lagerlokal och kassören beviljades 30 kr. årligen. Samtliga funktionärer omvaldes. Efter sammanträdets slut vore alla medlemmar inbjudna till kassör Wahlqvist, Änggårda, till ett trevligt samkväm.
Slåttern börjar även här ta sin början. Den ringa nederbörden under maj månad har menligt inverkat så vallarna ha lidit svårt av torkan. Höstsäden klarar sig ännu om någon nederbörd snart kan vara i annalkande. Frosten har även gjort skada på sina håll.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *