Höstens svinräkning.

Till jordbruksdepartementet har nu avlämnats definitiva siffror från höstens svinräkning, utvisande att antalet svin sedan hösten 1936 minskats med nära 87,000 till 1,357,195 inom Svea- och Götaland.
Bl. a. kan nämnas, att antalet svin räknats i Gotlands norra härad till 15,656, och Gotlands södra 14,715. Med tillägg av i Visby förekommande 398 svin blir det sammanlagt 30,769 svin å Gotland. Bland de socknar, som förete större svinstam märkas Västkinde med 1,037 djur, Hablingbo 581, Dalhem 702, Väte 538, Lokrume 591, Havdhem 793, Stenkyrka 683, Lärbro 551, Roma 569 och Levede 555. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *