Hästuppvisningskursen

vid Valda i Eskelhem igår hade samlat en intresserad publik på omkring 35 personer, som togo del av konsulent Ljunggrens instruktion, de lämnade råden och anvisningarna. Idag hålles en kurs under konsulentens ledning vid Kronholmen i Västergarn och på lördag följer en liknande kurs i Lau.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 April 1937
Nr 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *