Hamnavgifterna.

I samband med fastställandet av taxa för Kyllejs hamn under åren 1938-1942 har k. m:t föreskrivit, att avgiftsbefrielse i hamnen skall gälla för fartyg, som i och för A/B Ruteverkans rörelse anlöpa Rute hamn och för varor, som för bolagets räkning lastas och lossas i sistnjmnda hamn. Samtidigt har k. m:t medgivit, att Ruteverken få för fartyg, som i och för bolagets rörelse anlöpa Rute hamn, under åren 1938-1942 uppbära hamnavgifter enligt samma taxa, som fastställdes år 1933. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *