Födelsedagar.

Femtio år fyller den 22 d:s trädgårdsmästare Arvid Öberg, härstädes.

Sextio år fyller den 24 d:s hemmansägaren och kyrkovärden Karl Lindgren, Kyrkljuves i Gammelgarn. Den gamla släktgården har han ägt sedan 1911 och har under årens lopp i hemsocknen hedrats med en rad förtroendeuppdrag. Han har sålunda varit ordförande i Gammelgarns kommunalstämma och fattigvårdsstyrelse, i livsmedelsnämnden, hästuttagningsnämnden, vice ordförande i kyrkostämman, ordförande i valnämnden, ledamot av kyrko- och skolråd, etc.

Sjuttio år fyllde igår hemmansägaren och f. nämdemannen Mathias Nilsson i Hagelstad, Källa församling på Öland.
Hr Nilsson är gotlänning till bör den och född i Rone. I ungdomsåren utvandrade han till »dollarlandet i I väster» där han vistades i många år, innan han återvände till hemlandet och bosatte sig å Öland. På sin därstädes förvärvade gård i Hagelstad har han under årens lopp utmärkt sig som en energisk och framsynt utövare av modernäringen — en föregångsman för sin ort på nämda område i flera avseenden. Dessutom har N. innehaft och förvaltat flera, kommunala och enskilda uppdrag inom sin hemsocken från vilka han dock på senare åren dragit sig tillbaka för att mera helt ägna sig åt sitt lantbruk och vad därtill härer. Bland hans många tidigare uppdrag märkes bl. a. nämndeman samt mångårigt ledamotskap i Norra motets vägstyrelse.
I det personliga umgänget är han glad och trevlig, och en person, som frimodigt och oförskräckt vandrat sin väg rätt fram.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *