Dödsfall Petter August Wallin

Min älskade make, vår fader, f. d. Lotsförmannen Petter August Wallin avled i sitt hem nära 68 år gammal; sörjd och saknad av mig, barn och barnbarn, släkt och många vänner.
Kylley den 8 dec. 1937.
Lina Wallin, född Nordin.

I morse avled i sitt hem i Kylley f. d. lotsförmannen Petter August Wallin i en ålder av nära 68 år.
Wallin, som i december 1929 avgick med pension från sin tjänst, avlade styrmansexamen år 1894 vid navigationsskolan här i Visby och utnämndes året därpå till lotsförman i Kylley, vilken tjänst han alltså innehade i 34 års tid. Känd som en duktig lots och en hedersman gjorde han sig mycket omtyckt och förvärvade många vänner. Hans hobby på lediga stunder var fiolspelning, och han ådagalade också en ej ringa skicklighet på detta instrument. Närmast sörjande vid båren stå maka samt tre barn, nämligen sönerna Adolf och Axel, den förstnämnde tulltillsyningsman i Visby och den sistnämnde lots i Kylley, samt en dotter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *