Dödsfall.

I dagarna har pastor J. T. Segerlund avlidit i Örebro i en ålder av 49 år.
Den bortgångne var född i Sjonhem den 16 april 1888. Åren 1906-1909 verkade han som evangelist på olika platser i landet och genomgick åren 1909-1912 Örebro missionsskola. Därefter bedrev han en tid språkstudier i Tyskland och England och var någon tid extra lärare vid Örebro missionsskola. Efter evangelistverksamhet på olika platser i Norrland blev han år 1917 pastor för St. Sked-vi baptistförsamling. Aren 19201922 verkade han inom Filadelfiaförsamlingen i Uppsala och reste det senare året till Wien, där han verkade som missionär i ett par års tid. Sedan år 1924 har han ägnat sig åt predikoresor i hemlandet samt skriftställeri. Han har från trycket utgivit ett tjugutal skrifter. Flera av dessa ha behandlat eskatologiska frågor, ett område, som 5. gjort till föremål för ingående studier. Han har också hållit ett stort antal föredrag i sådana ämnen.
S. var en i flera avseenden rikt begåvad man. Särskilt som teologisk forskare och författare har han på ett särskilt sätt framträtt. Närmast sörjande äro maka, född Berglund, och barn samt syskon.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *