Avverkningarna å Gotaka Sandön.

På anmodan av domänstyrelsen har jägmästaren i Linköping revir inkommit med förslag till ordnande av kontrollen ifråga om kronans skogsavverkningar å Gotska Sandön. Med godtagande av detta förslag har styrelsen anmodat jägmästaren att beordra kronojägaren i Gotlands bevakningstrakt att i varje fall vid av jägmästaren bestämd tidpunkt i vinter företaga erforderliga resor till Gotska Sandön för kontroll av där pågående avverkningar. För nedbringande av kostnaderna böra resorna ordnas på sätt assistenten i reviret Encrants föreslagit. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *