Västergarnsfiskarnes öde.

Något nytt av värde att nämna i samband med de omkomna fiskarne från Sanda finnes icke. Man har vid stranden söder om Visby funnit ett ihopslaget laxgarn, märkt Kovik och förmodligen härstammande från den försvunna Koviksbåten. Bland de delar av båtar och inventarier, som tillvaratagits och upplagts vid polisstationen i Visby, märkes en eklåda med fästen för kompass men utan sådan. Lådan har på insidan en inskription som delvis är oläslig. Man kan emellertid se orden: tillhört skonerten Marie.
Vi hänvisa till den å annat ställe i dagens tidning intagna vädjan om hjälp till de efterlevande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *