Specialist på myntmätare i farten.

Till polisen rapporterades på annandagen, att en person sent på juldagens kväll gjort åverkan på en myntmätare i ett hus vid Nikolaigatan. Buller hade av de i huset boende personerna iakttagits och då det upprepades, gjorde man en undersökning, varvid en person skyndsamt avlägsnade sig från platsen. På mätaren iakttogs som sagt spår av åverkan. Klockan var då omkring 11 på kvällen.
I går kom en ny anmälan till polisen denna gång från ett under fattigvårdestyrelsen stående hus vid Norra Murgatan. Där hade tjuven helt enkelt brutit bort en apparat med inneliggande mynt från sin plats i förstugan i nedre våningen. En annan myntmätare i samma förstuga hade också varit utsatt för åverkan, men hade icke hunnit bliva plundrad. Då den bortförda mätaren icke blivit tömd på sex veckor, torde den ha innehållit åtskilliga kronor.
Kriminalpolisen har fått hand om saken och är i gång med sina undersökningar. Det kanske finns flera personer i staden, som gjort iakttagelser, som kunna bliva polisen till nytta i detta sammanhang.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *