Signalunderbefälaskola

anordnas 1937 vid infanteriet. Skolan förlägges till Svea livgarde. till skolan ha beordrats såsom chef och lärare kapten Montgomery, Svea livgarde, och såsom lärare löjtnanterna Henricson, Södermanlands regemente, och Källström, Gotlands infanterikår.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *