Den uppskjutna värnpliktstjänstgöringen.

Generalorder har nu utfärdats rörande tjänstgöring för värnpliktiga, vilka på grund av barnförlamningsepidemi icke inryckt till repetitionsövning. Värnpliktiga, tillhörande infanteriet, artilleriet och intendenturtrupperna, vilkas repetitionsövning uppskjutits och vilka tillhörde Alvsborgs och Västgöta—Bohus inskrivningsområden skola under år 1937 fullgöra uppskjuten repetitionsövning vid Gotlands infanterikår och Gotlands artillerikår. Värnpliktiga tillhörande infanteriet och intendenturtrupperna inkallas till tjänstgöring vid Gotlands infanterikår i fyra omgångar, nämligen 1:a omgången hälften 4 februari-2 mars, hälften 5 februari-3 mars, 2:a omgången hälften 3-29 mars, hälften 4-30 mars, 3:dje omgången 30 mars-25 april samt 4:e omgången 26 april-22 maj. Värnpliktiga, tillhörande artilleriet, inkallas till tjänstgöring vid Gotlands artillerikår i tre omgångar, nämligen 1:a omgången 3 februari-6 mars, 2:dra omgången 7 mars-7 april samt 3:dje omgången 13 april —14 maj. De värnpliktiga inkallas till ungefär samma antal i varje omgång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *