Visby fiskareförening

höll i lördags sitt decembermöte. Fjorton nya medlemmar inröstades i föreningen, som nu består av bortåt femtio medlemmar. Största delen av de nya medlemmarna äro fiskare från Ygne och Fridhem, vilka nu anslutit sig till Visby fiskareförening, och därmed äro hela nordvästra Gotlandskustens fiskare organiserade. En skrivelse från Gotlands fiskareförbund hade ankommit och meddelades däri, att den nya överenskommelsen angående Gotlandsfiskarnes strömmingshandel med fastlandet nu var undertecknad av G.Nyström, Fårö, som kommissionär och Gotlands fiskareförbund med tillhörande lokalföreningar. Efter 1 jan. 1933 skall skall strömming försäljas efter vikt av samtliga organiserade fiskare även i hemorten, enligt beslut som fattats av samtliga lokalföreningar och tillställts Gotlands fiskareförbund, vars styrelse utfärdat kungörelse därom att anslås å alla fiskelägen.
En omröstning om förbud för utsättande av strömminggarn och skötar på lördagskvällarna hade givit till resultat att majoriteten röstat för, att intet sådant förbud skall utfärdas, Ett förslag om att göra förbundsstyrelsen uppmärksam på om möjlighet kunde finnas att på något sätt stävja den ibland osunda konkurrensen mellan utländsk fisk och den, som fångas av svenska fiskare, vann bifall hos medlemmarna. Förbundsstyrelsen kunde exempelvis intressera våra riksdagsmän att motionera om en lagstiftning att all importerad fisk ovillkorligen skulle säljas under sin rätta benämning och icke som svensk vara, som nu är fallet. Detta gäller mest lax och övrig fiällfisk.
Nästa möte med Visby fiskareförening blir föreningens årsmöte, vilket enligt stadgarna skall hållas i januari månad. Styrelsen fick i uppdrag att närmare bestämma tid och plats och i övrigt ordna vad som behövs.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *