Till den navigationskurs för fiskare

som anordnas här i Visby den 2—13 jan. med f. navigationsskoleföreståndare C. A. Häglund som lärare, hade vid anmälningstidens utgång julafton anmält sig 9 deltagare. Som det emellertid finnes plats för ytterligare några deltagare, gives möjlighet till efteranmälan. Kursen är helt avgiftsfri och tager sin början den 2 jan. kl. 12 i godtemplarlokalen vid Mellangatan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 december 1932
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *