Sitt sextioårsjubileum

kunde Jungfruföreningen vid Missionskyrkan härstädes fira i går afton med, en försäljning till förmån för hednamissionen i Afrika och Indien. Föreståndarinna för syföreningen har under en lång följd av år varit fröken Emma Strandberg.
Försäljningen i går afton inleddes med en adventspsalm, varefter talaren, domkyrkokomm. Nils Öberg, höll ett stämningsburet inledningstal. Efter adventspsalm och missionssång vidtog försäljningen, som leddes av predikant Nordfeldt, och som gick bra. Den goda stunden avslöts med aftonbön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *