S. F:s hjälpaktion för Norrlandsbarnen.

Som förut omtalats anordnar Svensk Filmindustri i ett 40-tal städer särskilda bioföreställningar, av vilka hela bruttoinkomsten går till barnen i de nödlidande Norrlandsdistrikten. Medlen skola utdels omedelbart och sålunda komma barnen tillhanda som julgåva. De som icke tillhanda som julgåva. De som icke ha tillfälle övervara dessa föreställningar men ändå vilja lämna ett bidrag till det behjärtansvärda ändamålet, kunna teckna sina bidrag, små eller stora, på listor som finnas utlagda i biljettkontoren på S. F.-teatrarna landet runt.
Här i Visby blir det en föreställning på Visby bio den 11 dec. Programmet är ännu icke bestämt, men fru Valborg Beer har benäget lovat sin medverkan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *