Ronebanan än en gång.

Stockholm, fredag. Svea hovrätt har fastställt Stockholms rådhusrätts dom att ogilla Handelsaktiebolaget Ekonomias skadeståndstalan för förs lust genom skingringsförbud beträffande Ronehamn—Hemse järnväg, som bolaget inköpt för att realisera materielen. Hovrätten har däremot befriat bolaget från att ersätta kronans rättegångskostnader i rådhusrätten med 2,000 kr. Handelsbolaget äger fullfölja gin talan mot hovrättens dom, som icke är enhällig.
Hovrättens utslag är avkunnat med 3 röster mot 1. Ett hovrättsråd ville nämligen för sin del döma kronan att ersätta bolaget med 88,587 kr. och bolagets kostnader i målet med 6,000. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *