Polisen.

Som förut nämts bestrides stadsfiskalstjänsten t. o. m. den 5 jan. av landskontoristen E. Wiberg på grund av tjänstledighet för stadsfiskal Ullman. Som poliskommissarie under nämda tid tjänstgör överkonstapeln Karl Olsson, vilkens tjänst i sin tur uppehålles av poliskonstapeln Carl Bodin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *